Samotné slovo „kánon“ pôvodne označuje súbor svätých kníh zahrnutých v Biblii. Biblický kánon sa môže líšiť podľa náboženského vyznania a iné, nekanonické spisy sa nazývajú apokryfy. Ako analógiu v kontexte fikcie termín prvýkrát použil anglický teológ Ronald Knox v eseji Studies in the Literature of Sherlock Holmes v roku 1911, aby odlíšil Doylove dielo od napodobenín iných autorov, ktorým sa hovorí aj pastiše. Neskôr sa termín ujal aj v ostatnej beletrii, či fikcii všeobecne, a dnes sa za kánon považuje látka, ktorá je všeobecne akceptovaná ako oficiálna súčasť fiktívneho univerza.

Tradičný kánon Sherlocka Holmesa pozostáva zo šesťdesiatich príbehov napísaných Arthurom Conanom Doyleom. Ale pozor, nie všetky diela so Sherlockom alebo doktorom Watsonom od autora sa do kánonu zaraďujú! Doyle, často s iným spoluautorom, napísal množstvo krátkych cameo výstupov, divadelných adaptácií, poém, esejí a dokonca poviedky, v ktorých sa objavuje postava detektíva. Tieto sa označujú za apokryfy, boli uverejnené v rôznych médiách, niektoré sa objavili až po autorovej smrti. O stratených prácach sa neustále vedie vzrušená polemika a výskumy postupne odkrývajú viac diel, ktoré by, teoreticky, mohli byť zaradené ku kánonu. O tom, či by sa mal tradičný kánon obohatiť aj o tieto apokryfné sherlockovky sa prakticky od autorovej smrti dohadujú profesionálni i amatérski holmesológovia.

No zatiaľ stále platí, že kánon, to je 56 poviedok a štyri romány Sherlocka Holmesa a bodka. I tak je to vcelku úctyhodný objem dát využiteľných nielen na zábavu ale i analýzu, lebo takí sú už fanúšikovia najslávnejšieho analytického mozgu v dejinách literatúry. Radi hrajú Sherlockovskú hru (Sherlockian game), čo je interesantná zábavka, počas ktorej treba rozoberať príbehy na tehličky, ňúrať sa v detailoch, skúmať najrôznejšie aspekty toho či onoho problému a predovšetkým, zaobchádzať so Sherlockom a Watsonom ako so živými postavami ukotvenými v historickom kontexte viktoriánskeho Anglicka. Na pozoruhodné vecičky prišli títo ľudkovia, nachytali dokonca na hruškách aj samotného autora (o tom i o Sherlockovskej hre dáme viac inokedy). No taký výskum môže byť niekedy pekne spletitý, a vymotkať sa z rozsiahlej siete odkazov nemusí byť celkom jednoduché. Neboli by to však holmesológovia, keby neprišli so zlepšovákom.

Pre rýchle odkazovanie na konkrétny príbeh si vymysleli spoločný kód, akési univerzálne skratky. Prišiel s nimi v roku 1947 profesor Jay Finley Christ, významný holmesológ, ktorý vo svojej práci Irregular Guide to Sherlock Holmes uverejnil zoznam štvorpísmenových skratiek. Rovnako ako entomológ, nech už rozpráva akoukoľvek rečou, vie, aký dravý zver sa skrýva pod pojmom Coccinella septempunctata, tak je každému holmesológovi nad slnko jasnejšie, o čom je reč, keď vidí nápis SIGN alebo STUD. Skratky sa ujali a dnes sú rovnako kanonické ako príbehy, ktoré označujú.

Kanonické skratky nájdete aj v našom vydaní Sherlocka Holmesa, plnia svoju základnú funkciu, teda sú rýchlym odkazom na príbeh a okrem toho ešte aj veľmi pekne vyzerajú:

 

046_sherlockholmes_jn_2016_upravene

 

Tu je zoznam kanonických skratiek a originálnych názvov podľa abecedy (slovenské preklady v neuvádzame zámerne, pretože sa neraz od vydania líšia, ako onedlho uvidíte v blogovom príspevku venovanému slovenským vydaniam kánonu Sherlocka Holmesa):

ABBE ǀ The Adventure of the Abbey Grange

BERY ǀ The Adventure of the Beryl Coronet

BLAC ǀ The Adventure of Black Peter

BLAN ǀ The Adventure of the Blanched Soldier

BLUE ǀ The Adventure of the Blue Carbuncle

BOSC ǀ The Boscombe Valley Mystery

BRUC ǀ The Adventure of the Bruce-Partington Plans

CARD ǀ The Adventure of the Cardboard Box

CHAS ǀ The Adventure of Charles Augustus Milverton

COPP ǀ The Adventure of the Copper Beeches

CREE ǀ The Adventure of the Creeping Man

CROO ǀ The Adventure of the Crooked Man

DANC ǀ The Adventure of the Dancing Men

DEVI ǀ The Adventure of the Devil’s Foot

DYIN ǀ The Adventure of the Dying Detective

EMPT ǀ The Adventure of the Empty House

ENGR ǀ The Adventure of the Engineer’s Thumb

FINA ǀ The Adventure of the Final Problem

FIVE ǀ The Five Orange Pips

GLOR ǀ The Adventure of the Gloria Scott

GOLD ǀ The Adventure of the Golden Pince-Nez

GREE ǀ The Adventure of the Greek Interpreter

HOUN ǀ The Hound of the Baskervilles

IDEN ǀ A Case of Identity

ILLU ǀ The Adventure of the Illustrious Client

LADY ǀ The Disappearance of Lady Frances Carfax

LAST ǀ His Last Bow

LION ǀ The Adventure of the Lion’s Mane

MAZA ǀ The Adventure of the Mazarin Stone

MISS ǀ The Adventure of the Missing Three-Quarter

MUSG ǀ The Adventure of the Musgrave Ritual

NAVA ǀ The Adventure of the Naval Treaty

NOBL ǀ The Adventure of the Noble Bachelor

NORW ǀ The Adventure of the Norwood Builder

PRIO ǀ The Adventure of the Priory School

REDC ǀ The Adventure of the Red Circle

REDH ǀ The Red-Headed League

REIG ǀ The Adventure of the Reigate Squire

RESI ǀ The Adventure of the Resident Patient

RETI ǀ The Adventure of the Retired Colourman

SCAN ǀ A Scandal in Bohemia

SECO ǀ The Adventure of the Second Stain

SHOS ǀ The Adventure of Shoscombe Old Place

SIGN ǀ The Sign of Four

SILV ǀ The Adventure of Silver Blaze

SIXN ǀ The Adventure of the Six Napoleons

SOLI ǀ The Adventure of the Solitary Cyclist

SPEC ǀ The Adventure of the Speckled Band

STOC ǀ The Adventure of the Stockbroker’s Clerk

STUD ǀ A Study in Scarlet

SUSS ǀ The Adventure of the Sussex Vampire

THOR ǀ The Problem of Thor Bridge

3GAB ǀ The Adventure of the Three Gables

3GAR ǀ The Adventure of the Three Garridebs

3STU ǀ The Adventure of the Three Students

TWIS ǀ The Man with the Twisted Lip

VALL ǀ The Valley of Fear

VEIL ǀ The Adventure of the Veiled Lodger

WIST ǀ The Adventure of Wisteria Lodge

YEL ǀ The Adventure of the Yellow Face